Thi công phào chỉ dát vàng chị Hương - Đông Anh

Ngày đăng: 2019-06-14

Khám phá vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp của công trình nhà chị Hương - Đông Anh - Hà Nội khi được trang trí bằng phào chỉ PU + Dát vàng.

Khách hàng: Chị Hương
Công trình:  
Địa chỉ: Đông Anh, Hà Nội
Hạng mục thi công: Thi công trần và phào chỉ PU + Dát vàng
Thời gian hoàn thành:  3 Tháng

Thi công phào chỉ PU

Thi công phào chỉ pu

Thi công phào chỉ pu

Thi công phào chỉ pu

Thi công phào chỉ puThi công phào chỉ puThi công phào chỉ puThi công phào chỉ puThi công phào chỉ puThi công phào chỉ puThi công phào chỉ puThi công phào chỉ puThi công phào chỉ puThi công phào chỉ puThi công phào chỉ puThi công phào chỉ puThi công phào chỉ puThi công phào chỉ puThi công phào chỉ puThi công phào chỉ puThi công phào chỉ puThi công phào chỉ puThi công phào chỉ puThi công phào chỉ puThi công phào chỉ pu

Chia sẻ:

VIẾT BÌNH LUẬN

ser refresh